{{amount.all}}
Twój koszyk
{{priceFormat(price.brutto)}}

Reklamacje i gwarancja

REKLAMACJE I GWARANCJA


W związku z tym że sklep sprzedaje wyłącznie towary objęte gwarancją producenta a sprzedawca nie udziela gwarancji, poniższe punkty mają jedynie charakter informacyjny. Szczegóły gwarancji znajdują się w karcie produktu oraz na stronie internetowej producenta.

1.     Wszystkie towary zakupione w sklepie internetowym www.dellowo.pl objęte są gwarancją producenta, chyba, że  w karcie produktu zaznaczono inaczej. Okres gwarancji podany jest w karcie produktu i biegnie od daty wysyłki sprzętu z magazynu. 

2.     Wszystkie towary oznaczone „gwarancja producenta" automatycznie wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu roszczeń gwarancyjnych.

3.     Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu producenta sprzętu lub w przypadku gdy sprzęt objęty jest gwarancją  naprawy u klienta - w terminie ustalonym z działem serwisu producenta sprzętu.

4.     Sprzęt powinien zostać dostarczony w opakowaniu fabrycznym oraz musi być kompletny (opakowanie, dokumentacja, sterowniki, kable itp.).

5.     Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych na koszt odbiorcy.

6.     Serwis producenta powiadamia kupującego o ewentualnym odrzuceniu  roszczenia gwarancyjnego. Utrata gwarancji następuje najczęściej w przypadku, gdy uszkodzenia zostały spowodowane: uszkodzeniami mechanicznymi, zalaniem cieczą, szkodliwym promieniowaniem, użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, zwarciem instalacji elektrycznej, na wskutek wyładowań atmosferycznych, stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację.

 

SERWIS POMOCY TECHNICZNEJ DELLUsługi pomocy technicznej firmy Dell obejmują diagnostykę sprzętu i naprawę produktu firmy Dell w okresie trwania umowy serwisowej. Odpowiedzi na większość problemów technicznych można uzyskać za pomocą diagnostycznych narzędzi online oraz zasobów informacyjnych firmy Dell. Pomoc techniczną można uzyskać telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu: 

 • Telefon - pomoc techniczna dostępna od poniedziałku do piątku w lokalnych godzinach pracy (z wyjątkiem weekendów i świąt).
 • Pomoc techmiczna Dell - pomoc techniczna online jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich klientów firmy Dell przez 24 godziny na dobę
 • TechDitrect - globalna pomoc techniczna online jest dostępna dla wszystkich klientów firmy Dell przez 24 godziny na dobę

W ramach pomocy w "okresie początkowym" przez pierwszych 30 dni po dostawie firma Dell zapewnia telefoniczną pomoc techniczną oraz doradztwo w zakresie instalacji i konfiguracji:

 • produktów wyprodukowanych przez firmę Dell,
 • zewnętrznych urządzeń peryferyjnych dostarczonych przez firmę Dell,
 • instalowanych fabrycznie systemów operacyjnych i oprogramowania.

Jeśli pracownik pomocy technicznej firmy Dell stwierdzi, że do rozwiązania problemu konieczna jest interwencja specjalisty, procedura naprawy zależy od usługi zakupionej z produktem:

 • Usługa "Odbiór i zwrot": firma Dell organizuje odbiór produktu w następnym dniu roboczym, a certyfikowany przez firmę Dell specjalista dokona naprawy i zwróci produkt w ciągu kolejnych pięciu dni roboczych.*
 • Serwis na miejscu: certyfikowany przez firmę Dell specjalista pojawia się na miejscu u klienta w ciągu 5 dni roboczych po wcześniejszym ustaleniu terminu.*
 • Serwis u klienta następnego dnia roboczego: certyfikowany przez firmę Dell specjalista dokonuje naprawy w siedzibie klienta w następnym dniu roboczym.*
 • Serwis u klienta tego samego dnia roboczego: zapewnia obecność certyfikowanego przez firmę Dell specjalisty w siedzibie klienta w ciągu 4 godzin, tego samego dnia roboczego*.

* W zależności od dostępności części Dostępność usługi i szacowane czasy interwencji mogą się różnić w zależności od odległości do miejsca awarii i jego dostępności. Więcej informacji możnauzyskaćulokalnegoprzedstawiciela firmy Dell.

 

JAKICH PRZYPADKÓW NIE OBEJMUJE POMOC TECHNICZNA FIRMY DELL?


 

 • Rozwiązywanie problemów z systemem operacyjnym, które nie są związane z problemami sprzętowymi.
 • Naprawa uszkodzeń związanych ze zdarzeniami losowymi, takimi jak zalanie płynem, upuszczenie, przepięcia zasilania elektrycznego (wymagana jest usługa ochrony CompleteCare przed przypadkowymi uszkodzeniami).
 • Kradzież (wymagana jest usługa ochrony CompleteCare przed kradzieżą).
 • Naprawa uszkodzeń spowodowanych celowym działaniem, normalnym zużyciem, nierozsądnym lub nadmiernym użytkowaniem, uszkodzeń w wyniku działania siły wyższej, w tym w wyniku pożaru i powodzi, spowodowanych warunkami środowiskowymi, aktami przemocy i podobnymi zdarzeniami.
 • Naprawa uszkodzeń w wyniku użycia składników oprogramowania niedostarczonego przez firmę Dell, przemieszczenia lub transportu produktu, działania serwisu nieautoryzowanego przez firmę Dell, użytkowania niezgodnie z instrukcjami obsługi, niewłaściwego doboru napięcia zasilania elektrycznego urządzenia.
 • Pomoc techniczna w zakresie usuwania wirusów/programów szpiegujących (dostępna może być osobna usługa płatna).
 • Doradztwo w kwestiach ogólnego użytkowania systemu operacyjnego, poczty e-mail, konfiguracji Internetu i sieci lokalnej.
 • Doradztwo ogólne w zakresie instalacji i konfiguracji aplikacji po upływie 30 dni.
 • Doradztwo w zakresie sprzętu niedostarczonego przez firmę Dell, jego instalacji i zgodności ze sprzętem firmy Dell (pomoc techniczna producenta sprzętu).

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA USZKODZONYCH PIKSELI W WYŚWIETLACZACH LCDKażdy piksel jest wykonany z subpikseli: czerwonego, zielonego i niebieskiego. Gdy subpiksel zostanie zablokowany w niezmiennym stanie, na ekranie widoczny jest malutki czarny, biały lub kolorowy punkt. Ogólnie rzecz ujmując, istnieją dwa typy uszkodzeń subpikseli, defekt jasnego i defekt ciemnego subpiksela.

Defekt subpiksela jest określany także jako defekt punktu.

Defekty jasnych subpikseli: subpiksel stale świeci się, powodując wyświetlanie białego lub kolorowego punktu na czarnym tle.

Defekty ciemnych subpikseli: subpiksel nigdy nie świeci się, powodując wyświetlanie czarnego lub kolorowego punktu na białym tle.

Gwarancja Premium Panel jest ponad standardowym rozwiązaniem w branży, ponieważ gwarantuje w okresie Ograniczonej gwarancji sprzętowej1 zero zablokowanych pikseli w pozycji „włączonej” (tzn. święcących jasnym światłem na wyświetlaczu).

Nie jest niczym nadzwyczajnym, że podczas produkcji panelu LCD jeden lub więcej subpikseli zostaje zablokowanych w określonym i niezmiennym stanie. Wyświetlacz, na którym znajduje się od 1 do 5 zablokowanych subpikseli, jest uważany za normalny i spełniający standardy branżowe.
 

Piksel/ Siatka punktowaWyświetlacz prawdopodobnie kwalifikuje się do wymiany, jeśli spełnia kryteria przedstawione w (Tabela 1).
Tylko uszkodzone subpiksele (jasne lub ciemne) widoczne gołym okiem z normalnej odległości stanowią podstawę do wymiany.
Więcej informacji na temat wad pikseli można znaleźć w sekcji Wskazówki dotyczące uszkodzonych pikseli.
 
Ekran Jasne subpiksele Ciemne subpiksele Subpiksele razem

Monitory z płaskim panelem z gwarancją Premium Panel
 • Monitory Dell UltraSharp (seria U, UP, UZ)
 • Monitory Dell Professional (seria P)
 • Monitory Alienware OptX (seria AW)
1 lub więcej 6 lub więcej Jasne = 1 lub więcej
Ciemne = 6 lub więcej
Monitory Dell (seria D) 6 lub więcej 9 lub więcej Jasne i ciemne łącznie = 9 lub więcej
Wszystkie inne monitory Dell 6 lub więcej 6 lub więcej Jasne i ciemne łącznie = 6 lub więcej

Wyświetlacze LCD w notebookach ze standardowymi panelami:
 • Notebooki Dell Inspiron
 • Notebooki Dell Latitude
 • Stacje robocze Dell Precision Mobile
 • Notebooki Dell Studio
 • Notebooki Dell Vostro
 • Notebooki Dell XPS
 • Laptopy Alienware

rozdzielczość LCD (HD, SXGA, WSVGA, WXGA)
3 lub więcej 6 lub więcej Jasne i ciemne łącznie = 6 lub więcej

Wyświetlacze LCD w notebookach z gwarancją Premium Panel:
 • Notebooki Dell Inspiron
 • Notebooki Dell Latitude
 • Stacje robocze Dell Precision Mobile
 • Notebooki Dell Studio
 • Notebooki Dell Vostro
 • Notebooki Dell XPS
 • Laptopy Alienware

rozdzielczość LCD (FHD, HD+, WSXGA, WSXGA+, WXGA+, WUXGA)
1 lub więcej 6 lub więcej Jasne = 1 lub więcej
Ciemne = 6 lub więcej

Wyświetlacze LCD w notebookach z gwarancją Premium Panel:
 • Notebooki Dell Latitude ATG
 • Notebooki Dell Latitude XFR
1 lub więcej 6 lub więcej Jasne = 1 lub więcej
Ciemne = 6 lub więcej
Tabela 1: tabela zasad dotyczących wyświetlaczy LCD
 

Ustalanie typu wyświetlacza LCD w komputerze  


 1. Przejdź na stronę pomocy technicznej dotyczącej produktu firmy Dell.
  Wprowadź Numer seryjny i kliknij Wyślij. Więcej informacji na temat numeru seryjnego można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell „Co to jest numer seryjny i gdzie można go znaleźć?”.
 2. Kliknij kartę Konfiguracja systemu.
 3. Kliknij pozycję Oryginalna konfiguracja.
 4. Kliknij Podzespoły.
 5. Naciśnij jednocześnie klawisze i .
 6. W oknie Znajdź wpisz frazę WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY i kliknij Dalej.
 7. Poszukaj listy rozdzielczości HD, SXGA, WSVGA, WXGA, FHD, HD+, WSXGA, WSXGA+, WXGA+ lub WUXGA (w celu odnalezienia typu wyświetlacza LCD konieczne może być kliknięcie przyciski Dalej więcej niż raz).

Powrót do Dellowo